Common names for Albizia brevifolia

Type in some text to filter by it
Common name Language or type of name
Bergvalsdoring Afrikaans
Mountain Albizia English
Omumbala OshiWambo
Omuryandjima OtjiHerero
Albizia brevifolia Scientific
Ondongo Tree Atlas